بازسازی نما

بازسازی نما

بله گروه فنی مهندسی آسمان خراش با تجربه بالا و مدرک معتبر، ضمانت بازسازی نمای عالی و خوب را برای مشتریان فراهم میکنند
بله کاملا رایگان و در سریع ترین زمان ممکن تیم بازدید آسمان خراش سر پروژه شما حاضر میشوند
بازسازی انواع نمای ساختمان و سازه، نیازمند بازدید حضوری و مجازی از پروژه است و قیمت متغیر میباشد
بله تکنسین های ارتفاع در صورت وجود شکستگی، شیشه نما را بازسازی و تعویض مینمایند
بله بطور مثال بازسازی نمای سیمانی در شهر های مرطوب باید در روز های خشک و بدور از باران صورت گیرد
بله تمامی نقاط نما، حتی نقاط سخت تر نیز توسط طناب کاران گروه آسمان خراش بازسازی میشوند
بله اگر قسمت های دیگر نما از استحکام کافی برخوردار باشند
بازسازی نمای سنگی بر حسب متر طول میباشد
Call Now Button