پیچ 6 از پیچ 5 برای استفاده در نما مناسب تر است؟

پیچ 6 از پیچ 5 برای استفاده در نما مناسب تر است؟

خیر! متاسفانه دید غلط و غیر فنی به نوع پیچ باعث شده است که خیلی از کارفرمایان فقط به دنبال پیچ 6 سانتی متری باشند. اما در اصل پیچ 5 خیلی بهتر و در عمل عالی تر است.

Call Now Button