ورق یا توری درز انقطاع توسط چه متریالی به ساختمان متصل میشوند؟

ورق یا توری درز انقطاع توسط چه متریالی به ساختمان متصل میشوند؟

با استفاده از پیچ و رولپلاک ورق و توری را تکنسین ها به نمای ساختمان متصل میکنند

Call Now Button