مراحل اجرای عایق نما به چه شکل است؟

مراحل اجرای عایق نما به چه شکل است؟

در صورت لزوم اول نما خاک گیری یا شسته میشود و در آخر استفاده از چسب و مواد نانو برای عایق سازی نما

Call Now Button