فرق بین توری فرنگی و مرغی در اجرا با طناب چیست؟

فرق بین توری فرنگی و مرغی در اجرا با طناب چیست؟

توری فرنگی ضخیم تر و سنگین تر، اما توری مرغی بافت ریزتر و سبک تری دارد

Call Now Button