عایق نما به چه صورت اجرا میشود؟

عایق نما به چه صورت اجرا میشود؟

با تکنیک دسترسی با طناب (راپل) و استفاده از قلمو در 2 مرحله انجام میگیرد. که یکدست زیر کار و برای اطمینان دست دوم اجرا میگردد

Call Now Button