طناب کاران مسلط به کار آب بندی نما هستند؟

طناب کاران مسلط به کار آب بندی نما هستند؟

بله تکنسین های طناب کار در گروه فنی مهندسی آسمان خراش دارای مدرک معتبر ایراتا و تجربه کافی در زمینه آب بندی نما در ارتفاع هستند

Call Now Button