توری مرغی و فرنگی به چه صورت نصب میشوند؟

توری مرغی و فرنگی به چه صورت نصب میشوند؟

توسط پیچ و رولپلاک و واشر مخصوص به نمای ساختمان و سازه پیچ میشوند

Call Now Button