برای عایق نما از چه متریالی استفاده میکنید؟

برای عایق نما از چه متریالی استفاده میکنید؟

از مواد نانو که شامل خاصیت آبگریزی یا عایق رطوبتی مانند Z90 و P100 هستند استفاده میکنیم

Call Now Button