برای عایق آب بندی از چه چسبی استفاده میکنید؟

برای عایق آب بندی از چه چسبی استفاده میکنید؟

از چسب ماستیک یا پلی اورتان

Call Now Button