باد تاثیری در طول عمر توری نما دارد؟

باد تاثیری در طول عمر توری نما دارد؟

خیر! به دلیل سوراخ بودن توری های نما جریان هوا از توری عبور میکند و این یک مزیت بزرگ نسبت به نصب ایرانیت میباشد

Call Now Button