از چه متریالی برای درزگیری شیشه ها استفاده میشود؟

از چه متریالی برای درزگیری شیشه ها استفاده میشود؟

از درزگیر های سیلیکونی برای عدم نفوذ آب به داخل استفاده میشود

Call Now Button