آیا ورق های مورد استفاده ضد آب هستند؟

آیا ورق های مورد استفاده ضد آب هستند؟

بله تمامی ورق ها از جنس گالوانیزه بوده و با سپری شده زمان زنگ نمیزنند

Call Now Button