آیا بعد از آب بندی، نمای ساختمان زشت میشود؟

آیا بعد از آب بندی، نمای ساختمان زشت میشود؟

خیر! آب بندی نما با توجه به نوع نمای سازه و ساختمان شما، در آخر کار از بتونه یا چسب های هم رنگ برای زیبایی بیشتر استفاده میشود

Call Now Button